Læger til psykiatrien

Vores lægevikarer har beskæftiget sig med behandlingspsykiatri i mindst to år. Dette er en
forudsætning for at kunne behandle patienter med lettere og komplekse psykiske lidelser.
Lægerne er eksperter i de intensive psykiatriske patientgrupper, og er i stand til at reagere
hurtigt, hensigtsmæssigt, med omsorg og høj faglighed for at finde de bedste løsninger i de
akutte situationer som ofte opstår på en psykiatrisk afdeling.

Vores læger har de rette kompetencer til at støtte jeres afdeling. Psyk Vikarservice har både
speciallæger og yngre læger, der er rustet til at tage konkrete vurderinger og finde rette
løsninger, der giver den bedste behandling for patienterne i psykiatrien.

Lægerne har teoretisk viden og færdigheder i kommunikation, samt kendskab til forskellig
kulturel baggrund, noget som er vigtigt for at kunne danne relation med patienterne. Dette er
endvidere en forudsætning for en effektiv og målrettet behandling, samt evne til at opnå et godt
og professionelt samarbejde med patienter, pårørende, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.