OM OS

OM OS

Psyk Vikarservice er en virksomhed med speciale i psykiatri, der henvender sig til psykiatriske afdelinger, lokalpsykiatrien og socialpsykiatrien. Vi tilbyder medarbejdere med høj faglighed og en bred vifte af kompetencer, som kan være med til at bidrage til psykiatrien. Dette betyder, at vi i vores ansættelsesproces, har betingelser for at komme i betragtning hos os.
Du skal bl.a. have minimum 2 års psykiatrisk erfaring samt have en af følgende uddannelser.

Læger
Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Pædagoger

VORES MISSION

Vores mission er at levere en stærk faglig kvalitet til vores samarbejdspartnere. Vores medarbejdere er klædt på til kunne udføre , lede, formidle og udvikle sygepleje, der både er sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende med det enkelte menneske i centrum. Vi har kundskaber i psykologiske forholds indflydelse på menneskets adfærd og reaktioner, hvilket gør os i stand til at vurdere konkrete hensigtsmæssige tiltag i forhold til en borgers / patients reaktionsmønster.

Vores medarbejdere har teoretisk viden og færdigheder i kommunikation og pædagogik, der er forudsætning for et godt samarbejde med borgere / patienter, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere.

Gennem uddannelse og erfaring har vi udviklet viden om menneskets værdier og kultur. Dermed har vi en værdifuld evne til at udføre en professionel sygepleje.

Vores ambition er og vil altid være at udføre vores opgaver ansvarligt med respekt, empati og omsorg. Derfor har alle vores dygtige og fagligt stærke medarbejdere mindst to års psykiatrisk erfaring.

Vi lægger vægt på et tæt tværfagligt samarbejde med vores kunder, borgere / patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Dette for at sikre en stærk faglig kvalitet og dermed opnå det bedste resultat.

Vi tilbyder bl.a. vurderinger og udarbejdelse af konkrete forslag til håndteringen af bestemte problemstillinger omkring borgerens / patientens nuværende situation.

Vi har erfaring med håndtering af langt de fleste psykiatriske lidelser.
Du kan læse om de forskellige diagnoser ved at klikke på linksene nedenfor.

VI HAR OVERENSKOMST MED

Kontakt

Olgas Alle 4
6000 Kolding

Tlf.: 42 92 90 14
kontakt@psyk-vikarservice.dk

CVR: 41 67 25 52

Aktuelle tider

Akutte henvendelser og bestillinger:
Året rundt fra kl. 06 - 23

Kontor tider

Øvrige henvendelser
Mandag til fredag kl. 08:00 - 16:00

Følg os på

Støt landsforeningen for psykisk sundhed

Stacks Image 4_92