VÆRDIGRUNDLAG

Behovet for psykiatrisk sygepleje er de senere år blevet større som følge af at psykiske lidelser er kraftigt stigende i vores samfund.

Psyk Vikarservice er et vikarbureau med speciale i psykiatri. Vi er professionelle og tager hånd om de mest sårbare og udsatte mennesker i vores samfund, der i en kortere eller længere periode er ramt af en psykisk sygdom. Vi har øje for det enkelte menneskes værdier, ressourcer, begrænsninger og selvbestemmelsesret. I det tværfaglige samarbejde med vores samarbejdspartnere, arbejder vi målrettet for at skabe positive forandringer for de mennesker vi støtter til dagligt. Det gør vi ved at lytte, anerkende og arbejde konfliktnedtrappende, hvilket skaber ro omkring det enkelte menneske og på denne måde styrke håbet om et godt liv hos de borgere / patienter vi arbejder med.

Vi ser mennesker som helhed, og vi har derfor ikke kun fokus på den psykiske lidelse. Vi arbejder ud fra en forståelse af borgerens / patientens indre univers for at opnå indsigt i det enkelte menneskes livssituation. På den måde kan vi udføre vores håndværk i højeste kvalitet med respekt, omsorg og professionalisme.

Vi er en moderne virksomhed der tager udgangspunkt i de to mest brugte modeller i moderne psykiatri.

Recovery: En tilgang hvor muligheden for håbet om at komme sig fremmes, ved at fokusere på den enkelte persons oplevelse af håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at opnå et meningsfuldt liv, trods en psykisk lidelse.

Safewards: Er en model der er skabt til at alle kan færdes så sikkert som muligt på institutioner som bl.a plejecentre, bosteder og hospitaler. At sørge for størst mulig sikkerhed for alle kræver omtanke og indsats.

God kommunikation er relationsdannende. Evnen til at forstå hvordan egen og andres reaktioner hænger sammen med psykologiske processer, er en forudsætning for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt og ligeværdigt med de borgere og patienter som man støtter til dagligt. Desuden har kommunikation stor betydning for evnen til at håndtere relationer, mellemmenneskelige konflikter, belastninger og effektregulering i de forskellige situationer.