VÆRDIGRUNDLAG

VÆRDIGRUNDLAG

Psyk Vikarservice er en virksomhed med speciale i psykiatri. Vi tager hånd om de mest sårbare og udsatte mennesker i vores samfund, der i en kortere- eller længerevarende periode er ramt af en psykisk lidelse. Vi har øje for det enkelte menneskes værdier, ressourcer, begrænsninger og selvbestemmelsesret. I det tværfaglige samarbejde med vores samarbejdspartnere, arbejder vi målrettet for at skabe positive forandringer med mennesket i centrum og derved hjælpe dem til at genvinde egne ressourcer og være i stand til at klare sig i hverdagen. Det gør vi ved at være aktiv lyttende, at være anerkendende i vores tilgang til mennesket, samt arbejde konfliktnedtrappende. Det gør, at der skabes ro omkring det enkelte menneske og på denne måde styrkes håbet om et godt liv hos de mennesker vi arbejder med, på trods af en psykisk lidelse.

Vi ser mennesket som helhed, og vi har derfor ikke kun fokus på den psykiske lidelse. Empati er en vigtig del af arbejdet i at forstå det enkelte menneske og dennes oplevelse af virkeligheden i den nuværende livssituation.
Omsorg, respekt, kommunikation og empati er nogle af de vigtigste parametre i arbejdet med mennesket.

Vi tager udgangspunkt i de to mest brugte modeller i psykiatrien.

Recovery:

En tilgang hvor muligheden for håbet om at komme sig fremmes, ved at fokusere på den enkelte persons oplevelse af håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at opnå et meningsfuldt liv, trods en psykisk lidelse.

Safewards:

Er en model der er skabt til at alle kan færdes så sikkert som muligt lige fra psykiatriske afsnit til døgninstitutioner. Safewards bygger blandt andet på interventioner som positive og milde ord samt en kommunikativ deeskalering og beroligende metoder. Safewards kan være med til at bruge menneskets egne mestringsstrategier, så mennesket hjælper sig selv til at finde ro.

VI HAR OVERENSKOMST MED

Kontakt

Olgas Alle 4
6000 Kolding

Tlf.: 42 92 90 14
kontakt@psyk-vikarservice.dk

CVR: 41 67 25 52

Aktuelle tider

Akutte henvendelser og bestillinger:
Året rundt fra kl. 06 - 23

Kontor tider

Øvrige henvendelser
Mandag til fredag kl. 08:00 - 16:00

Følg os på

Støt landsforeningen for psykisk sundhed

Stacks Image 4_92